Doświadczenia

Podczas Pierwszej Edycji Fizyki Pod Żaglami przeprowadzonych zostało szereg pokazów, doświadczeń fizycznych i wykładów zaplanowanych wcześniej, przygotowanych przez studentów i ich opiekunów.

Pokazy te, uwiecznione na taśmie filmowej posłużyły m.in. do zademonstrowania podczas IX Festiwalu Nauki nowoczesnej techniki i technologii wykorzystywanych w dzisiejszym żeglarstwie, a także ilustracji praw fizycznych, którym podlega żeglujący statek.
Na poniższych stronach można dziś obejrzeć to co zostało wtedy zarejestrowane.

Bezpieczeństwo żeglugi
GPS, sekstant, astronawigacja
Kompas i żyrokompas
Komunikacja satelitarna
Log i wiatromierz
Maszyny proste, podstawy fizyki
Nowoczesne materiały w żeglarstwie
Pogoda, fale, wiatr
Praca żagla, opory ruchu, ster
Radar
Radionawigacja
Sonar