Bezpieczeństwo żeglugi

Nie ma chyba podczas żeglugi, czy to po jeziorach, morzach, czy oceanach, ważniejszej kwestii niż bezpieczeństwo załogi i pasażerów.

W czasie naszych zajęć postaramy się zaprezentować, przybliżyć i wytłumaczyć działanie środków ratunkowych, asekuracyjnych i najważniejszych przyrządów pomagających w bezpiecznej żegludze (zarówno tych prostych jak np. kapok, jak również wykorzystujących najnowsze osiągnięcia współczesnej techniki). Krótko przedstawimy najistotniejsze przepisy, zasady zachowania podczas typowych sytuacji (np. obsługa kuchenki gazowej), jak również w czasie zagrożenia (człowiek za burtą, wywrotka jachtu, sztorm). Zaprezentujemy także podstawowe sposoby wzywania pomocy.

Cały czas będziemy jednak podkreślać, że najważniejszy w bezpiecznej żegludze jest zdrowy rozsądek, barak brawury oraz umiejętności i doświadczenie.