Praca żagla, opory ruchu, ster

Jedna z definicji słowa „żeglarstwo” brzmi – „dyscyplina sportu i turystyki uprawiana na sprzęcie o napędzie żaglowym”. Nie trzeba zatem nikogo przekonywać, że najważniejsze na statku o takim właśnie napędzie są żagle (poza rzecz jasna kapitanem). Śmiem twierdzić, że gdyby nie one – większość żeglarzy nie odnajdywałaby przyjemności z morskich podróży. Żagle stanowią siłę napędową żaglowców, dają mu pierwszeństwo drogi (przed statkami bez napędu żaglowego), decydują wreszcie o ich pięknie. Pierwsze przypadki wykorzystania wiatru w transporcie wodnym zanotowano już w trzecim tysiącleciu p.n.e. przez Egipcjan. W przypadku „pomyślnych” wiatrów (wiejących od rufy) zwieszano kwadratowy żagiel w poprzek statku. Od XVIw. statkom nadano nowy kształt kadłubów. Skośne łacińskie żagle pozwalały im żeglować ostro na wiatr.

Doskonalenie statków trwa do dziś; prędkości przez nie rozwijane są coraz większe.

A tym wszystkim rządzi fizyka…

Naszym celem jest pokazanie i wyjaśnienie tych wszystkich zjawisk fizycznych, które powodują, że statek żaglowy płynie (i to nie tylko z wiatrem).

Oprócz teorii zaprezentujemy doświadczenie wykorzystujące prosty model jachtu. Podczas rejsu postaramy się sfilmować jak należy „pracować” żaglami w zależności od kursu statku (do wiatru). Zademonstrujemy również komputerowy symulator jachtu żaglowego.