Radar

Współczesna technika morska pomimo gwałtowego rozwoju technologii, metod nawigacyjnych i informatycznych ciągle nie może sie obejść bez najpopularniejszego urządzenia radiolokacyjnego, jakim jest radar. Radar (Radio Angle Detection And Range) wykorzystuje zjawisko odbicia fal elektromagnetycznych. Zjawisko to, znane już w XIX wieku, zostało dobrze zrozumiane i wykorzystane do zbudowania pierwszego urządzenia radiolokacyjnego, zdolnego do namierzenia nadlatującego samolotu z odległości 50km, już w 1935 roku w Wielkiej Brytanii.

Zaprezentujemy zasadę działania, budowę, sposób wizualizacji i edycji danych, uzyskanych za pomocą radaru. Zagłębimy się w podstawy fizyczne funkcjonowania urządzenia- efekt Dopplera, zjawisko odbicia fali elektromagnetycznej i pomiar długości fali metodami interferometrycznymi.

Pokażemy różnorodność wykorzystania radaru, począwszy od zastosowań militarnych, poprzez radiolokację morską, radar policyjny do wykorzystywanych w celach cywilnych radary samochodowe.