Radionawigacja

Na morzu a także i w powietrzu istniała silna potrzeba znalezienia niezawodnego i precyzyjnego sposobu określania położenia. Miało to przede wszystkim kapitalne znaczenie dla gałęzi wojskowej, gdzie określenie własnego położenia względem wroga czy też własnych obiektów decydowało niejednokrotnie o zwycięstwie.

Istotnym znaczeniem nie militarnym była zaś potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa podróży.

Fale takie jak światło, dźwięk, fale elektromagnetyczne rozdchodzą się w przestrzeni w taki sposób, że jesteśmy w stanie określić ich kierunek – skąd nadchodzą. Radionawigacja polega na określaniu kierunku fal wytwarzanych
przez znane co do położenia, częstotliwości i znaku wywoławczego źródła (radiolatarnie). Przecięcie się dwóch prostych wyznaczonych przez kierunki fal pochodzących od dwóch różnych radiolatarni na mapie określa położenie statku.

W doświadczeniach przedstawimy nie tylko zasady działania i pomiary za pomocą radionamierników ale także zagadnienie łączności i komunikacji na morzu za pomocą fal elektromagnetycznych. Przedstawimy zagadnienia dotyczące propagacji tychże fal oraz sposoby ich modulacji, tak aby można było za ich pomocą przekazywać informacje.