Sonar

Dlaczego został wymyślony sonar? Po pierwsze, od dawna marynarze chcieli uniknąć rozbicia okrętu o podwodne skały lub wpadnięcia na mieliznę. Po drugie, wraz z pojawieniem sie okrętów podwodnych powstała konieczność skutecznego ich wykrywania.

Czym jest sonar?Jest to urządzenie do pomiaru głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych. Odległości te oblicza się mierząc czas powrotu dźwięku odbitego od dna, przeszkody, okrętu podwodnego, ławicy ryb itd. Dzięki użyciu wielu wiązek można uzyskać obraz całego dna.

Jest szczególnie pożyteczny podczas poszukiwania przeszkód podwodnych ponieważ za pomocą tego urządzenia można określić głębokość dowolnego punktu dna, oraz wymiary napotkanej przeszkody: długość, szerokość, wysokość. Sonary pracujące jako część systemu hydrograficznego pozwalają określić pozycję geograficzną przeszkody.

Mamy zamiar przedstawić zjawiska wykorzystywane podczas pracy sonaru oraz zaprezentować szereg właściwości fal dźwiękowych. Opiszemy również szereg cywilnych i militarnych zastosowań sonaru. Pokarzemy na czym polega zjawisko Dopplera, zmierzymy szereg wielkości fizycznych charakteryzujących dźwięk. Postaramy sie zaprezentować, jaki jest zakres częstotliwości dźwięków słyszalnych przez człowieka. Przedstawimy również zjawisko interferencji konstruktywnej i destruktywnej oraz powstawanie fali stojącej.